Mažais žingsneliais į priekį

      2024 m. birželio 13 d. atvirame jaunimo centre ,,Mazgas" įvyko susitikimas ,,Vaikų mokymo plaukti Kaišiadorių rajono bendrojo ugdymo mokyklose programos įgyvendinimas bendradarbiaujant". Kaišiadorių švietimo ir sporto centro bei Kaišiadorių Giržado progimnazijos organizuotas susitikimas buvo skirtas pradinio ugdymo mokytojams, kurie su savo ugdytiniais 2024 - 2025 m.m. dalyvaus mokymo plaukti programoje. 
       Susitikimą pradėjo Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos fizinio ugdymo vyr. mokytoja Gabrielė Vaičekauskaitė. Ji pristatė pranešimą tema ,,Įtraukusis ugdymas fizinio lavinimo pamokose", kuriame skyrė dėmesį  temai - kokie iššūkiai tenka mokytojui fizinio lavinimo pamokose dirbant su SUP mokiniais. Vienas pagrindinių veiksnių, kurį akcentavo pranešėja - lankstus mokytojo požiūris, gebėjimas prisitaikyti pačiam ir pritaikyti visą aplink esančią erdvę tam, kad kiekvienas mokinys fizinio ugdymo pamokose turėtų jo poreikius atitinkančias sąlygas. Gabrielė Vaičekauskaitė paragino visus mokytojus akcentą dėti ne į tai, kiek padarė, o kaip stengėsi tame kiekvienos užduoties pasiekimo kelyje. Savo kalbą ji baigė gerąja patirtimi, kai kantrybė, mokinio gebėjimų stebėjimas duodant jam pačiam erdvės atsiskleisti leidžia judėti ,,mažais žingsneliais į priekį"
      Kaišiadorių švietimo ir sporto centro trenerė Ingrida Ladygienė pristatė vaikų mokymo plaukti programą. Trenerė išskyrė kokiais etapais vykdomas mokinių mokymo plaukti programa, kokie pasiekimų vertinimo kriterijai. 
      Susitikime dalyvavusi Kaišiadorių psichologinės pedagoginės tarnybos direktorė Ramunė Jakštienė savo pranešime kvietė visas ugdymo programos grandis - mokytojus, mokytojų padėjėjus ir tėvus bendradarbiaujant ieškoti pačių tinkamiausių sprendimų vykdant įtraukujį ugdymą plaukimo pamokose. Ramunė Jakštienė akcentavo jautrų požiūrį į kiekvieną individualią situaciją, o kaip pagrindinį rezultatą visose ugdymo srityse išskyrė - asmenybės ūgtį. 
    Susitikimo koordinatorė Jurgita Jakaitė-Truskauskienė pakvietė visus susitikimo dalyvius atvirai diskusijai apie mokymo plaukti programos įgyvendinimo eigą, mokinių pasiekimo vertinimo kriterijus, Kaišiadorių švietimo ir sporto centro plaukimo treneriai atsakė į diskusijos metu kilusius klausimus. 
     "Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimo Kaišiadorių r. savivaldybėje" susitikimas vyksta jau antrus metus iš eilės. Džiugu, kad kryptingai bendradarbiaujant  visiems ugdymo proceso dalyviams užtikrinama kiekvieno programoje dalyvaujančio mokinio gera emocinė ir fizinė savijauta plaukimo pamokų metu. 

Autorius:
Martyna Horbačauskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos