STEAM žinių ir idėjų beieškant

  • Paskelbta: 2024-04-24
  • Kategorija: STEAM
    Balandžio 8 – 12 dienomis Kaišiadorių rajono pedagogų komanda dalyvavo kvalifikacijos kėlimo programoje „Komandinis vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų lyderystės kompetencijos, nukreiptos į pokyčių inicijavimą ir įgyvendinimą ugdyme, tvaraus bendradarbiavimo tinklaveikos principų modelių diegimą, stiprinimas“, kurios metu lankėsi kaimyninių šalių Latvijos ir Estijos mokyklose. Progimnaziją stažuotėje atstovavo pradinių klasių mokytoja Aušra Samoškaitė ir socialinė pedagogė Audronė Bilydienė.
    Pirmasis sustojimas buvo Latvijos Laboratorijos mokslų mokykloje (Laboratorium Science School), kurios vizija - Įkvėpti ir sužadinti vaikus mokytis gamtos ir inžinerijos mokslų per praktinę patirtį, kad ateityje jie taptų mokslininkais, inžinieriais, išradėjais ir novatoriais. Tai tarptautiniu mastu pripažinta mokykla, kurioje vaikai gilinasi į gamtos mokslus ir inžineriją, vėliau tapdami puikiais savo sričių specialistais. Mokykloje mūsų rajono komanda kartu su Laboratorijos mokslų mokyklos mokytojais ir administracija apžiūrėjo erdves, klausė Mārtiņš Gulbis pranešimo "Natūralus vaiko mokymasis", aptarė STEAM neformaliojo švietimo veiklų organizavimą (neformaliojo švietimo programas, renginius ir kt.), STEAM dėstytojų lyderystė (profesionalumas), naudojant STEAM praktinės veiklos organizavimo metodus ir mokymo metodus, darant įtaką mokinių domėjimui STEAM mokslais ir pasiekimų augimui.
    Antras sustojimas buvo Rygos Dotorium programavimo mokykloje (Dotorium Coding school), kurioje dalinosi patirtimi apie STEAM dalykinės praktinės veiklos, STEAM neformaliojo švietimo veiklų organizavimą, STEAM dėstytojų lyderystę, naudojant STEAM praktinės veiklos organizavimo ir mokymo metodus, darant įtaką mokinių domėjimuisi STEAM mokslais ir pasiekimų augimui.
    Dar viena aplankyta – Jūrmalos valstybinė gimnazijoje, kurioje po įdomios ekskursijos po gimnazijos aplinkas sekė diskusija su kolegomis iš Latvijos apie STEAM ugdymo aplinkas.
     Po turiningos pirmosios dienos laukė nė kiek nemažiau įtrauki antroji, kada komanda lankėsi dvejose Rygos mokyklose: Rygos valstybinėje klasikinėje gimnazijoje (Riga State Classical Gymnasium), kurioje su kolegomis iš Latvijos vyko diskusija apie patirtį organizuojant STEAM dalyko praktines veiklas (praktiką, laboratorinius darbus, tiriamuosius ir/ar projektinius darbus ir kt.) mokykloje, taip pat STEAM ugdymo vadybą: patirtį įgyvendinant mokyklos STEAM ugdymo koncepciją, viziją, strategiją, kryptis.
Labai įdomus ir turiningai praleistas vizitas buvo Rygos technikos universiteto smalsumo centre (RTU science center Futurimo). Centre grupinio darbo metu mokytojai galėjo išbandyti jėgas ir sukonstruoti KATAPULTAS. Džiaugiamės, kad Progimnazijos komanda šiose smagiose varžytuvėse užėmė antrąją vietą.
     Trečią stažuotės dieną šauni mokytojų komanda pasiekė Estiją. Pirmas vizitas šioje šalyje buvo Talino vidurinė mokslo mokykla (Tallinn Secondary School of Science) - pagal akademinius rezultatus pirmaujančioje valstybinėje mokslo mokykloje, derinančioje stiprias tradicijas su šiuolaikinėmis naujovėmis. Antroje dienos pusėje aplankyta viena naujausių, 2017 metais atidaryta – atvira mokykla (Open School). Mokykloje sužavėjo netradicinis mokymo stilius, nes beveik pusė mokymosi vyksta per projektus, kuriuose svarbiausia yra skirtingų dalykų integracija. Mokykla taip pat daug dėmesio skiria savo mokinių socialiniam ir emociniam vystymuisi, psichinei ir fizinei sveikatai.
    Įdomi komandos patirtis laukė Johvi gimnazijoje, kurioje jautėsi laisvas mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimas, atvira ir įtrauki kultūra. Mokyklos koncepcija yra akademiška ir kartu praktiška bei linksma – unikalūs dalykai, tokie kaip dizainas, verslumas ir Azijos-slavų kultūra bei kalba, iliustruoja unikalų Jõhvi gimnazijos charakterį.
Viešint nedidelėje Uhtna Põhikool – pagrindinėje mokykloje, kurioje mokosi tik 100 mokinių, komanda jautėsi kaip namuose: jauki aplinka, maža bendruomenė, kūrybiškos erdvių planavimo idėjos. Mokykloje pagrindinis dėmesys skiriamas mokslo, kūrybiškumo ir verslumo skatinimui.
     Paskutinė stažuotės metu aplankyta mokykla - TBC: ProTera. Mokykla, sukurta specialiai 7-9 klasių mokiniams. Didelė mokymosi dalis šioje mokykloje vyksta per iššūkius ir daugybę pasirenkamųjų kursų. Na ir žinoma, kaip lankantis Tartu neaplankyti AHHAA mokslo centro, kurio misija - populiarinti mokslą plačiajai visuomenei. Centras glaudžiai bendradarbiauja su mokyklomis ir švietimu.
      Penkios savaitės dienos (40 val.) prabėgo kaip akimirka. Buvo labai įdomu, įtrauku ir naudinga. Ko gero dar ilgai stažuotės dalyviai su kolegomis dalinsis įgytomis žiniomis, o matytas idėjas ir patirtis stengsis įgyvendinti savo mokyklose.
                                                                                                                Socialinė pedagogė Audronė Bilydienė

Autorius:
Audronė Bilydienė

Nuotraukos:
Audronė Bilydienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos