Naujienos
Integruotos veiklos pirmokams.
Džiaugiamės Progimnazijos mokinių pasiekimais. 
Priešmokyklinio ugdymo vaikų meninio skaitymo konkursas.
Ego diena progimnazijoje.
Tyrimo "Namų darbų poveikis mokinių mokymosi pažangai" rezultatai.
Progimnazijos pradinukų pasiekimai varžybose.
5-tų klasių mokiniai dalyvavo prevencinėje paskaitoje.
Patyriminis ugdymas - kūrybinės dirbtuvės pradinukams.
Kūrybinė terapija 5-6 klasių mokiniams.
Progimnazijos mokiniai pasodino 1000 eglaičių Pašulių miške.
Progimnazijos administracijos sustikimas su VDU prorektore Simona Pilkiene.
Prevencinės pamokos septintų klasių mokiniams.