Gamtosauginė mokykla
STEAM ugdymas: antrinių žaliavų panaudojimas kūrybiniams darbams.
Praktinė ir tiriamoji veikla: miškasodis Pašulių miške.
4c klasė dalyvauja Inkilų alėjos akcijoje.
Gamtosauginės STEAM veiklos bendradarbiaujant su urėdija.
Integruotos gamtos pamokos 6 klasių mokiniams.
5-8 klasių mokinių vykdyta gamtosauginė STEAM veikla. 
Projektinės gamtosauginės 3c ir 4b mokinių veiklos.
Tarptautinės Žemės dienos paminėjimas progimnazijoje.
Progimnazijos mokinių ir miškininkų bendradarbiavimas.
"Žaliojo raštingumo" dirbtuvėse dalyvauja pradinukai.
5 klasių mokinių projektinės veiklos "Saugus elgesys gamtoje".
4b klasės mokinių  projektas.