Prevencija
Ketvirtokų susitikimai su specialistėmis Audrone ir Aida.
Bendromis pastangomis užkirskime kelią žalingiems įpročiams!
Scoialinių emocinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai keramikos dirbtuvėse.
Prevencinės veiklos 5-6 klasių mokiniams pertraukų metu.
Kūrybinė terapija 5-6 klasių mokiniams.
Prevencinės pamokos septintų klasių mokiniams.
Patyčių prevencijos veiklos klasės susirinkimų metu.
Emocijų atpažinimas, neigiamų emocijų išraiška ir pagalbos sau būdai.
Prevenciniai užsiėmimai penktų klasių mokiniams. 
Lapkričio mėnesį vykdytų apklausų rezultatai.
Patyčių prevencijos programos "Friends" diegimas Progimnazijoje
Socialinė saugumo akcija „Būk matomas“.