Prevencija
Tikrųjų vertybių pažinimo link.
Atpažinti emocijas mokomės žaisdami.
Gegužė - mėnuo be smurto prieš vaikus.   
Prevencinė paskaita aštuntokams apie saugumą virtualioje aplinkoje.
Sąmoningumo didinimo mėnesiui skirtos veiklos 1-2 kl. mokiniams.
Progimnazijos specialistės įgyvendina naują smurto prevencijos programą.
Prevenciniai užsiėmimai apie IT naudą ir žalą. 
Saugesnio interneto savaitė Progimnazijoje.
Prevenciniai užsiėmimai 5 klasių mokiniams.
Pagrindinis tikslas - vaiko interesų užtikrinimas.
Tyrimo rezultatų pristatymas
Pertraukų dirbtuvės - kalėdinių žaisliukų gamyba.