Prevencija
Prevenciniai užsiėmimai apie IT naudą ir žalą. 
Saugesnio interneto savaitė Progimnazijoje.
Prevenciniai užsiėmimai 5 klasių mokiniams.
Pagrindinis tikslas - vaiko interesų užtikrinimas.
Tyrimo rezultatų pristatymas
Pertraukų dirbtuvės - kalėdinių žaisliukų gamyba.
Diskusija su mokiniais apie mokinių perdegimą.
Kviečiame dalyvauti.
Prevencinis saugaus eismo renginys penktų klasių mokiniams. 
Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo stovyklos „Kartu“ atgarsiai.
Ketvirtokų susitikimai su specialistėmis Audrone ir Aida.
Bendromis pastangomis užkirskime kelią žalingiems įpročiams!