Dokumentai
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai Atnaujinta Dydis
2021 m. rodiklio savivalda giluminis įsivertinimas(mokiniai) 2022-05-24 14:11:27 735 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa. 2022-05-24 14:11:27 565.1 KB
2020 m. rodiklio „Veikimas kartu“ giluminio įsivertinimo išvados. 2022-05-24 14:11:27 460.57 KB
2019 m. Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai ir jų analizė. 2022-05-24 14:11:27 385.31 KB
2020 metų rodiklio veikimas kartu giluminis įsivertinimas 2022-05-24 14:11:27 541.34 KB
2019 m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas 2022-05-24 14:11:27 235.4 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 2019 2022-05-24 14:11:27 565.1 KB
2016 m. Veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita. 2022-05-24 14:11:27 705.4 KB