4K modelis
Atsakingų asmenų už 4K modelio diegimą susirinkimas.
4K modelis -prasminga  socialinė  pilietinė veikla mokiniams