4K modelis
4b klasės ekskursiją į T. Ivanausko zoologijos muziejų.
Nuveikti darbai, mokinių pasiekimai bei iškilę iššūkiai.
Ketvirtokai vyko į Geležinkelių muziejų.
Atsakingų asmenų už 4K modelio diegimą susirinkimas.
4K modelis -prasminga  socialinė  pilietinė veikla mokiniams