Progimnazija dalyvauja 4K modelio diegime

Balandžio 4-5 dienomis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos psichologės Kristina Brazauskienė ir Aida Rakauskienė bei socialinė pedagogė Audronė Bilydienė dalyvavo 4K modelio diegimo ir įgyvendinimo mokyklose mokymuose.
4K modelis – tai įrankis, skirtas pripažinti mokinių neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas. 4K pavadinimas savyje slepia keturias pagrindines sritis, per kurias bus planuojamos, vykdomos, reflektuojamos ir įvertinamos mokinių neformalios veiklos – aš KURIU, aš KEIČIU, aš su KITAIS  ir aš KITIEMS. 
4K modelis padės mokiniams ugdytis gebėjimą kelti asmeninius tikslus, planuoti laiką, fiksuoti savo pažangą bei įsivertinti progresą, skatins ieškoti mokiniui patinkančių veiklų, taip atrandant naujus pomėgius, o galbūt ir nusprendžiant, ką studijuoti ar kokią profesiją rinktis ateityje. Sėkmingas 4K modelio įgyvendinimas mokykloje pakeis socialines – pilietines valandas.
Modelio diegimas progimnazijoje planuojamas nuo 2022 metų rugsėjo 1 dienos.
Daugiau informacijos apie 4K modelį galite rasti internetinėje svetainėje, adresu http://kurklt.lt/projektai/4k-modelio-igyvendinimas/

Autorius:
Aida Rakauskienė

Nuotraukos:
Aida Rakauskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui