Akcijos "Savaitė be namų darbų" atgarsiai

     Balandžio 3-7 dienomis progimnazijoje vyko akcija „Savaitė be namų darbų“, kurią inicijavo Mokinių komitetas. Šioje akcijoje dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.
    Pasibaigus Velykų atostogoms atliktas apibendrinamasis tyrimas „Namų darbų poveikis mokinių mokymosi pažangai“. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokinių nuomonę apie namų darbų svarbą bei Savaitės be namų poveikį mokinių mokymosi rezultatams, savijautai, dienotvarkei. Visą savaitę buvo vykdoma apklausa per elektroninį TAMO dienyną. Į pateiktus klausimus atsakė 250 mokinių.
    Beveik pusės apklaustų mokinių nuomone, namų darbai padeda įtvirtinti pamokos metu įgytas žinias, geriau pasiruošti atsiskaitymams, ugdo savarankiškumą. Dalis mokinių nurodė, kad namų darbai ugdo gebėjimą mokytis, organizuoti ir planuoti savo darbą bei lavina atmintį. Kad namų darbai neturi jokios įtakos ugdymosi pažangai, mano penktadalis respondentų. Tuo tarpu 12,8 proc. mokinių mano, kad namų darbai padeda stiprinti mokinio asmens savybes bei vertybes, o 9,6 proc. teigė, kad jie ugdo žingeidumą.
     Didžioji dalis apklaustųjų (108 mokiniai) labiausiai nemėgsta rašyti rašinių, 38 – projektinių darbų, 26 - matematikos, po keletą mokinių teigė, kad labiausiai nemėgsta atlikti užduočių moodle, Emos ar Edukos aplinkose bei teksto suvokimo užduočių. 37 respondentai išsakė, kad jiems nepatinka visų tipų namų darbai.
     Į klausimą, kokio tipo namų darbai labiausiai patinka, atsakymai buvo labai įvairūs: interaktyvūs, su draugu ar grupėse, kur reikia atlikti daug skaičiavimo veiksmų, viešosios kalbos, projektiniai, istorijos, kai reikia surasti informaciją internete.
     Mokinių nuomone, priežastys, kurios skatina neatlikti namų darbų, yra: per didelis namų darbų krūvis (185 mokiniai), per sunkūs (169 mokiniai), mokinys neturi motyvacijos (148 mokiniai), nuobodūs (121 mokiniai), per painūs (95 mokiniai), per daug triukšmo namuose, nėra galimybės susikaupti (44 mokiniai), mokinys nėra organizuotas (35 mokiniai), mokinys jaučiasi vienišas (18 mokinių).
     Didžiausias pokytis atsispindėjo atsakymuose į klausimą, kaip pasikeitė mokinių savijauta šios akcijos metu. Net 211 respondentų nuomone, jie jautėsi laisviau, 189 mokiniams sumažėjo nuovargis, 170 apklaustųjų atslūgo įtampa, 169 mokiniams pagerėjo nuotaika, 163 mokiniai jautėsi laimingesniais, daugiau ramybės patyrė 159 mokiniai. 17 apklaustųjų jautėsi keistai, 12 vis tiek mokėsi savo noru, 7 mokiniai nepastebėjo jokių pokyčių, o trims mokiniams ši savaitė buvo nuobodi.
     Šaunu, kad mokiniai geba įvardinti Savaitės be namų darbų teigiamus bei neigiamus aspektus. Be to, džiugu, kad didžiausi pokyčiai susiję su mokinių savijauta, kasdiene dienotvarke. Mokiniai jautėsi laisviau, patyrė mažiau įtampos, galėjo daugiau dėmesio skirti pomėgiams, laisvalaikiui su draugais bei šeima.
97 proc. respondentų sutiktų, kad ši akcija būtų vykdoma ir kitais mokslo metais.
 
         Mokinių komiteto nariai dėkoja už sugaištą laiką atsakinėjant į anketos klausimus

Autorius:
Lina Kasperavičienė

Nuotraukos:
Lina Kasperavičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos