Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip mums sekasi ruoštis?

     Progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Jolita Aleknavičiūtė ir Jūratė Šeškevičienė parengė ir įgyvendino kvalifikacinę programą „UTA dirbtuvės. Ugdymo turinio atnaujinimas: kaip mums sekasi ruoštis?"
    UTA dirbtuvėse progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai dalinosi patirtimi, įžvalgomis su Alytaus mokyklos - darželio „Drevinukas“ pradinio ugdymo mokytojais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Kudrevičienė kalbėjo, kaip sekasi ruoštis atnaujinto ugdymo turinio diegimui progimnazijoje, akcentavo, kad viena iš pagrindinių ugdymo kaitos sėkmės prielaidų yra visų suinteresuotų pusių dalyvavimas kaitos procese nuo pat pirmųjų kaitos įgyvendinimo etapų, jų motyvacija ir pasirengimas įgyvendinti pokyčius, svarbiausi šiame etape yra mokytojai, kuriems reikia perprasti, kaip praktiniame darbe sėkmingiau įgyvendinti atnaujintas dalykų ugdymo bendrąsias programas.
      Progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Renata Sausaitienė pristatė kompetencijomis grįstą pamoką, pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Jūratė Šimienė ir Asta Paulauskienė pasidalino įžvalgomis apie tarptautinius projektus „eTwinning“ ir  jų įtaka ugdymo kaitai, pradinio ugdymo vyr. mokytoja Aušra Samoškaitė pristatė metodines priemones ir fizinio ugdymo vyr. mokytoja Gabrielė Vaičekauskaitė atnaujintas pradinio ugdymo fizinio programas bei mokinių kompetencijų ugdymą fizinio pamokose. Progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Matačiūnienė seminaro dalyviams organizavo užsiėmimus ir supažindino su mokinių ugdymą praturtinančiomis rajone esančiomis erdvėmis ir edukacijomis Žaslių tradicinių amatų centre ir Paparčių Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Bruno vienuolynu.
      Diskusijos ir seminaro refleksijos metu pradinio ugdymo mokytojai pasidalino vertinga kompetencijų ugdymo patirtimi, nusimatė tolesnes bendradarbiavimo kryptis, kurios padės sėkmingai ir tinkamai pasiruošti bei įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.
      Dėkojame kolegėms už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi.

Autorius:
Jūratė Šeškevičienė, Jolita Aleknavičiūtė

Nuotraukos:
Jūratė Šeškevičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos