Kompetencijų ugdymas teatro dalyku

     Progimnazijos pradinių klasių mokytoja Jolita Aleknavičiūtė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Kudrevičienė bendradarbiaujant su Alytaus mokyklos- darželio „Drevinukas“ pradinio ugdymo mokytoja metodininke, teatro mokytoja eksperte Ieva Ivanauskiene ir Alytaus teatro aktoriumi, teatro mokytoju ekspertu Jonu Gaižausku parengė ir įgyvendino 8 valandų  kvalifikacinę programą Kompetencijų ugdymas teatro dalyku“.
     Kvalifikacinės programos tikslas pasidalinti patirtimi, integruojant teatrinį ugdymą į formalųjį ugdymą, paremta aktyviais praktiniais bei patyriminiais metodais.
    Programos pirmos dalies metu mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistai susipažino ir išbandė, vaidmenų, psichofizinius grupės savijautai gerinti žaidimus. Atliko įvairius pratimus skirtus emocijų pažinimui, savęs vertinimui, aptarė mokinių saviraiškos, kūrybinės iniciatyvos, savarankiškumo, komandinio darbo ugdymo galimybes teatrinio ugdymo metu ir specialiųjų poreikių mokinių įsitraukimo galimybes į atitinkančią teatrinę veiklą, skatinančią individualią dvasinę, emocinę socialinę, kognityvinę ir kūrybinę raidą.
   Įgyvendinant antrą programos dalį mokytojos ir vaikai žiūrėjo Alytaus mokyklos – darželio „Drevinukas“ spektaklį „Katės namai“. Po spektaklio vyko diskusija, kurios metu mokiniai reflektavo ko pasimokė, kokias emocijas, mintis sukėlė spektaklis.
   Alytaus mokykla - darželis „Drevinukas“ ir  Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatė mokytojų kultūrinį, dalykinį, metodinį bendradarbiavimą ir kolegialų mokymąsi.

    Laukiame kitų bendrų praktinių veiklų.

 

Autorius:
Jolita Aleknavičiūtė

Nuotraukos:
Rasa Rimkuvienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos