Lina Bartkevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui