Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Balandžio - gegužės mėnesiais vyks Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (toliau – NMPP). Nuo šių mokslo metų jis yra privalomas visiems 4, 6 ir 8 klasių mokiniams. NMPP  paskirtis yra suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi pasiekimus.
NMPP tvarkaraštis:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/79d7ee5066de11eca9ac839120d251c4
 
Detalesnė informacija apie NMPP skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje 
https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/
Kilus klausimams dėl NMPP kreipkitės į pavaduotojas ugdymui Aušrą Kudrevičienę (dėl 4 klasių) ir Liną Bartkevičienę (dėl 6 ir 8 klasių).
 
Administracija
 

 

Nuotraukos:
Laisva prieiga internete

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos