Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimo tikslas - užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę. Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: 
  • stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą; 
  • sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas. 
Kas yra kompetencijos?
Kompetencijos – pasirengimas prasmingai veikti. Kompetencija neskaidoma, ji apima žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas. Dalykų turinio atnaujinimas grindžiamas 6 kompetencijomis:
KOMUNIKAVIMO
KULTŪRINĖ
KŪRYBIŠKUMO
PAŽINIMO
PILIETIŠKUMO
SOCIALINĖ EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS
Ugdymo turinio atnaujinimo darbai pradėti 2020 m. Pirmiausia sutarta dėl bendrų ugdymo turinio atnaujinimo principų: ko svarbu mokyti, kokias kompetencijas ugdyti. Šie bendri principai įtvirtinti Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse. Jose numatyta stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti mokymosi turinį su gyvenimo aktualijomis. Pradiniame bendrųjų programų atnaujinimo etape 13 mokslininkų komanda parengė kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 klasės.
Plačiau su šiuo projektu galite susipažinti Mokykla 2030 puslapyje:
https://www.mokykla2030.lt/infografikai/
Progimnazija akyviai dalyvauja ugdymo turinio atnaujimo procesuose. Informaciją šia tema rasite progimnazijos svetainėje viršutinėje juostoje paspaudę "Ugdymas" ir pasirinkę "Ugdymo turinio atnaujimas".
Informacija parengta pagal NŠA metodinę medžiagą.

Nuotraukos:
NŠA

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos