Individualios sėkmės klasė

     Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, įgyvendindama Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo pažangos planą, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2024-2026 metų strateginį veiklos planą bei Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2024 metų veiklos planą, siekia užtikrinti kokybišką bei efektyvų įvairių gebėjimų mokinių ugdymą.
    Atsižvelgiant į tai Progimnazijoje sudaryta Gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo modelio kūrimo darbo grupė ypatingą dėmesį atkreipia į gabius mokinius, kurie dėl tam tikrų priežasčių savo gebėjimų mokykloje nerealizuoja. Siekiant identifikuoti tokius mokinius, Progimnazijoje dvejose – pilotinėse – klasėse bus išbandoma Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sudaryta metodika, skirta atpažinti mokinius, turinčius didelį mokymosi potencialą. Šio projekto pavadinimas - Individualios sėkmės klasė.
      Progimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, administracijos laukia tikrai didelis iššūkis, tačiau tikimės, sėkmingų rezultatų, užtikrinančių efektyvų mokinių ugdymą. 

Autorius:
Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė

Nuotraukos:
Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos