Aktualijos
Kviečiame kurti, skaityti, džiaugtis.
Tradicinis Gamtosaugnės mokyklos STEAM renginys. 
Kviečiame dalyvauti konkurse adminstratoriaus pareigoms užimti.
Aplinkraštis būsimų penktokų Tėvams.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kaišiadorių viešąja biblioteka.
Progimnazija dalyvauja "Junior Achievement" veiklose.
TŪM stažuotė ,,Kultūrinės kompetencijos ugdymo metodai".
Rajono mokytojų UTA renginys Rumšiškėse.
Gyvenimo įgūdžių pamokose mokomės suteikti pirmąją pagalbą.
Kuriamas GABIŲ MOKINIŲ atpažinimo ir ugdymo modelis.
Kviečiame dalyvauti.
Prašome skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio progimnazijai.