Didžiausias dėmesys patyčių prevencijai

     Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje pradėta įgyvendinti patyčių prevencijos programa „Friends“. 
     Kas tai per programa?
   1997 metais Sara Damber Švedijoje įkūrė šiuo metu didžiausią patyčių prevenciją vykdančią organizaciją. Organizacijos specialistai rengia mokymus apie patyčių prevenciją, konsultuoja mokyklas, vaikų darželius ir sporto mokyklas visoje šalyje. Daugiau informacijos apie „Friends“ organizaciją svetainėje www.friends.se/en/
    Minėta organizacija ir įgyvendina patyčių prevencijos programą „Friends“. Programa „Friends“ vykdoma etapais pagal iš anksto apgalvotus ilgalaikius veiksmus, skirtus konkrečiai mokyklai. Į programos įgyvendinimą mokykloje yra įtraukiami visi bendruomenės nariai: visas mokyklos darbuotojų kolektyvas ir administracija, taip pat mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Daugiau apie programos įgyvendinimą mokykloje svetainėje: https://friends.vaikulinija.lt/programos-igyvendinimas/programos-igyvendinimo-ugdymo-istaigoje-etapai/
    Kodėl būtent „Friends“?
  2022 metų pradžioje suburta darbo grupė (sudėtyje buvo administracijos, mokinių tėvų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atstovai) turėjo aiškų tikslą – atrasti efektyviausią patyčių prevencijos programą, padėsiančią spręsti kylančias patyčių problemas. Po ilgų diskusijų, svarstymų, pliusų ir minusų ieškojimų kiekvienoje prevencinėje programoje buvo nutarta, kad Progimnazijos situaciją šiuo metu geriausia atliepia būtent „Friends“. Taigi ilgai nelaukus susisiekta su „Friends“ programos atstovais Lietuvoje „Vaikų linija“, išsiaiškintos programos diegimo sąlygos ir steigėjui, Kaišiadorių rajono savivaldybei, pritarus bei skyrus lėšų programos įgyvendinimui, pradėti vykdyti programos įgyvendinimo etapai.
     Galime džiaugtis sėkmingai įvykdytais jau penkiais programos įgyvendinimo etapais:
1.      Visų mokyklos darbuotojų ir mokinių (3 – 8 klasių) anoniminė anketinė apklausa (Lapkritis).
2.      Programos atstovų susitikimas su mokiniais (Gruodis)
3.      Susitikimas su mokyklos direktoriumi ir kitais administracijos atstovais (Gruodis)
4.      Mokymai mokyklos darbuotojams (Sausis)
5.      Mokymai klasių vadovams (Sausis)
    Šiais mokslo metais laukia dar trys programos įgyvendinimo etapai. Tikime, kad naujos žinios, metodai, priemonės, kuriomis mokymų metu dalinosi lektorės Smiltė Jasiulionė ir Eglė Tamulionytė sustiprins mūsų bendruomenės jau turėtas žinias patyčių tarp mokinių stabdymo klausimais.
Tikime, kad visų mūsų bendrų pastangų dėka galime sukurti saugią aplinką mūsų mokiniams.
 
                                                               Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Miglė Balčiūnaitė Kazanavičienė

Autorius:
Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė

Nuotraukos:
Jovita Baubonienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos