Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atpažinimas

     Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos psichologės Aida Rakauskienė ir Kristina Brazauskienė balandžio mėnesio pabaigoje dalyvavo dviejų dienų mokymuose „Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atpažinimas ir modulių pristatymas“. Šie mokymai yra Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ paskutinioji dalis. Projektą įgyvendina Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Projektu siekiama kurti ir plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų plėtojimą, įgalinant psichologus ir mokytojus pažinti mokinio gebėjimus ir parinkti jiems labiausiai tinkantį ugdymą.
     Mokymų metu psichologės buvo apmokintos atlikti mokinių intelektinių gebėjimų vertinimą, naudojant Lietuvoje adaptuotą ir standartizuotą Cattell fluidinio intelekto testą CFT 20-R bei susipažino su paruoštomis ypatingai gabių mokinių ugdymą praturtinančiomis priemonėmis – mokytojų ekspertų ir psichologų paruoštais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų moduliais.
     Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atpažinimas ir jų poreikius atitinkantis ugdymas yra taip pat svarbus kaip ir įvairių mokymosi sunkumų turinčių mokinių, todėl Vaclovo Giržado progimnazija nuo 2022 - 2023 mokslo metų prioritetą teiks ir šiai mokinių grupei.
  Metodines priemones mokinių tėvams rasite čia. Kaip atpažinti didelių gebėjimų turintį vaiką? (nuoroda https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/04/Kaip-atpazinti-dideliu-gebejimu-vaika.-Patarimai-tevams.pdf ) Tėvams apie gabius vaikus. (nuoroda https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/07/06_Tevams-apie-gabius-vaikus_net.pdf )

Autorius:
Aida Rakauskienė

Nuotraukos:
Lina Bartkevičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos