Tikslai ir uždaviniai

Gamtosauginės mokyklos tikslai
 • Ugdyti mokinių ir kitų bendruomenės narių ekologinę kultūrą;
 • skatinti gražinti, tvarkyti, Progimnazijos aplinką;
 • rinkti bei rūšiuoti atliekas;
 • informuoti visuomenę apie Progimnazijos bendruomenės gamtosauginę veiklą įvairiuose informacijos šaltiniuos.
Uždaviniai
 • Dalyvauti  tarptautinės gamtosauginės mokyklos programoje;
 • sukurti gamtosauginės mokyklos veiksmų planą ir gamtosauginį kodeksą;
 • apie nuveiktus darbus rašyti mokyklos, rajono ir respublikinėje spaudoje;
 • tirti Girelės mišką ir Lomenos upelį;
 • vesti įvairių ugdymo dalykų  pamokas gamtosaugine tema;
 • vesti 6-8 klasių moksleiviams užsienio kalbų, sveikatingumo ir gamtosaugos stovyklą;
 • ugdyti emocinį vertybių santykį su gamta.
Gamtosauginės mokyklos programa suteikia galimybes
 • Kviesti Progimnazijos bendruomenę dalyvauti projekte;
 • auginti jauno žmogaus pasitikėjimą, pilietiškumo jausmą;
 • sumažinti atliekų ir šiukšlių kiekį;
 • pagražinti mokyklos aplinką.
7 gamtosauginių mokyklų kriterijai 
 • Gamtosauginis komitetas;
 • aplinkosauginis auditas;
 • parengtas veiksmų planas;
 • veiklos patikrinimas;
 • integracija į ugdymo procesą;
 • informavimas ir įtraukimas;
 • gamtosauginis kodeksas.
Gamtosauginis kodeksas
 
Mūsų maži darbai gali keisti pasaulį.
Rūšiuojame – saugome ateitį.
Taupome vandenį, elektrą – branginame gamtos išteklius.
Važiuojame dviračiu, keliaujame pėsčiomis – kvėpuojame grynu oru.
Sodiname medžius – gelbstime mūsų Žemę.
Atsakingai vartojame – tausojame Žemės dovanas.
 
Gamtosauginio kodekso plakatas
Atnaujinta: 2023-10-30