Tikslai ir uždaviniai

Gamtosauginės mokyklos tikslai
 • Ugdyti mokinių ir kitų bendruomenės narių ekologinę kultūrą;
 • skatinti gražinti, tvarkyti, Progimnazijos aplinką;
 • rinkti bei rūšiuoti atliekas;
 • informuoti visuomenę apie Progimnazijos bendruomenės gamtosauginę veiklą įvairiuose informacijos šaltiniuos.
Uždaviniai
 • Dalyvauti  tarptautinės gamtosauginės mokyklos programoje;
 • sukurti gamtosauginės mokyklos veiksmų planą ir gamtosauginį kodeksą;
 • apie nuveiktus darbus rašyti mokyklos, rajono ir respublikinėje spaudoje;
 • tirti Girelės mišką ir Lomenos upelį;
 • vesti įvairių ugdymo dalykų  pamokas gamtosaugine tema;
 • vesti 6-8 klasių moksleiviams užsienio kalbų, sveikatingumo ir gamtosaugos stovyklą;
 • ugdyti emocinį vertybių santykį su gamta.
Gamtosauginės mokyklos programa suteikia galimybes
 • Kviesti Progimnazijos bendruomenę dalyvauti projekte;
 • auginti jauno žmogaus pasitikėjimą, pilietiškumo jausmą;
 • sumažinti atliekų ir šiukšlių kiekį;
 • pagražinti mokyklos aplinką.
7 gamtosauginių mokyklų kriterijai 
 • Gamtosauginis komitetas;
 • aplinkosauginis auditas;
 • parengtas veiksmų planas;
 • veiklos patikrinimas;
 • integracija į ugdymo procesą;
 • informavimas ir įtraukimas;
 • gamtosauginis kodeksas.
Gamtosauginis kodeksas
 1. Pasodinęs medelį, papuoši gimtąją šalį.
 2. Rūšiuok šiukšles ir patark tai daryti draugams bei artimiesiems.
 3. Vandenį, elektrą taupyk, dviratį įsigyk.
 4. Tausok mokyklos inventorių.
 5. Dviračiu važiuok - gamtą ir sveikatą tausok.
 6. Neteršk Lomenos upelio, nes jos vandenys pasiekia Baltijos jūrą.
 7. Nerūkyk, nes kenkia sveikatai.
 8. Nedegink žolės ir laužo miške, išsaugok gyvybę ir gimtuosius namus.
 9. Saugok gamtą – saugosi savo ir visų sveikatą.
 10. Įsimink, kad saugodamas augalus, vandenį, gamtą, tu padedi viso pasaulio žmonijai.
Laikykis gamtosauginių taisyklių, būsi tu ir tavo draugai bei šeima laimingi.
Gamtosauginio komiteto nariai dėkoja visiems, kūrusiems gamtosauginį kodeksą.
Atnaujinta: 2022-07-15