„Kaizen“ pasiūlymų darbo komisija

  1. Lina Lelešienė, anglų kalbos mokytoja - komisijos pirmininkė;
  2. Audronė Janonienė, sekretorė- komisijos sekretorė;
  3. Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
  4. Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
  5. Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
  6. Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja-narė;
  7. Daiva Nasevičienė, etikos mokytoja-narė;
  8. Rasa Rimkuvienė, bibliotekininkė-narė

KAIZEN pasiūlymų darbo grupė Atnaujinta Dydis
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V1 - 149. 291.43 KB
Kaizen pasiūlymų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. kovo d. direktoriaus įsakymu V1- 49 0.97 MB

Atnaujinta: 2023-10-30