Visos dienos mokykla

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖ
Visos dienos mokyklos (VDM) grupė - tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu ir vadovaujantis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-145/3 sudaryta grupė iš 1-4 klasių mokinių, kuriems nemokamai teikiamos vaikų priežiūros, individualios švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo paslaugos, užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant iš mokyklos į namus.

VDM grupės formuojamos progimnazijos pastatuose: adresu Gedimino g. 38 - ne daugiau kaip 24 mokiniai; progimnazijos pastate, adresu Girelės g. 41 - ne daugiau kaip 20 mokinių.
Grupių darbo laikas:
- pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo grupės mokinių pamokų pabaigos iki 16.00 val.;
- prieššventinėmis dienomis - iki 15.00 val.
Mokinių atostogų metu grupės nedirba.
 
Laikas
Veikla
11.40-13.00 
Grupės vaikų priėmimas, žaidimai, pasivaikščiojimas lauke.
13.00-14.00
Nebaigtų užduočių valanda. Pagalba mokiniams ruošiant namų darbus. Skaitymo lavinimo pratybos. Individualios    konsultacijos.
14.00-15.30

Vaikų saviraiška: pažintinė, kūrybinė veikla, edukaciniai ir    stalo žaidimai, dėlionės ir kt.

15.30-16.00
Savitvarka, mokinių išleidimas į namus.

VDM grupės formuojamos vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktus prašymus mokyklos direktoriui kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 2 d.
Prašymai dėl priėmimo į VDM grupę priimami progimnazijos raštinėje (101 kabinetas, Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys) kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietūs 12.00-13.00).
VDM grupių veiklos priežiūrą vykdo Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (rita.zukauskaite@v.girzado-progimnazija.lt).

Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-145/3 129.65 KB
Prašymas dėl priėmimo į visos dienos mokyklos grupę 141.91 KB

     
     
 

Atnaujinta: 2023-10-30