Nauja pareigybė Progimnazijoje - karjeros specialistas

 • Paskelbė : Lina Bartkevičienė
 • Paskelbta: 2022-10-25
 • Kategorija: Ugdymas karjerai
,,Svajonės - tai ne atotrūkis nuo tikrovės, bet priemonė prie jos priartėti.‘‘
                                                                                                    William Somerset Maugham
 
     Esu Dovilė Kazakevičienė, Vaclovo Giržado progimnazijos karjeros specialistė. Karjera - tai žmogaus kelias jo pasirinktoje srityje. Dirbu čia tam, kad nenurodyčiau ką reikia daryti, bet padėčiau Tau rasti savo kelią karjeros link. Drauge pamėginsime išsiaiškinti Tavo tikslus, prioritetus, gebėjimus, sudarysime planą ir išmoksime juo vadovautis.
    Dar ankstyvoje vaikystėje mes pradedame svajoti kuo būsime užaugę, tuomet renkamės labiausiai matomas profesijas: policininko, gydytojo, gaisrininko, mokytojo, tačiau laikui bėgant pasirinkimai keičiasi. Vienam karjera yra aukštas postas ar reikšmingos pareigos, kitam - profesinis tobulumas, trečiam - rami veikla darbo vietoje. Svarbiausia, kad kiekvienas žmogus galėtų dirbti mėgstamą darbą ir džiaugtis, nes jis pritaiko savo gebėjimus bei žinias ir siekia užsibrėžtų tikslų. Nors profesiją renkamės ateičiai, veikti reikia jau šiandien, tad kartu leiskimės į šią kelionę!
     Ką Progimnazijoje veiks Karjeros specialistas?  Karjeros specialisto  veiklos tikslas -  organizuoti mokinių ugdymą karjerai, kuris  yra orientuotas į gebėjimus atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma.
 
Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse: 
savęs pažinimo; 
karjeros galimybių pažinimo; 
karjeros planavimo; 
karjeros įgyvendinimo.
 
Karjeros specialisto funkcijos:
 • teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo paslaugas mokiniams; 
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija, teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams; 
 • supažindina mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis;
 • teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;
 • supažindina mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis;
 • koordinuoja ir vykdo profesinio orientavimo kokybės užtikrinimą ir stebėseną mokykloje;
 • veiklų metu renka, kaupia ir apdoroja duomenis apie profesinio orientavimo paslaugų organizavimą, teikimą, rezultatus ir bendrą profesinio orientavimo sistemos būklę mokykloje.
 • padeda įgyvendinti profesinio orientavimo projektus pagal savo veiklos sritį.
 • suplanuoja, kokiomis metodinėmis priemonėmis, įrankiais ir būdais bus teikiamos paslaugos mokiniams.
                                                                                                  Karjeros specialistė Dovilė Kazakevičienė
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos