Projektas „Mažojo gamtininko kelionė“

Suprasti, pažinti, mylėti, rūpintis ir globoti gamtą, reikia vaikus pradėti ugdyti nuo mažens. Gamtosauginis – ekologinis ugdymas turi būti nuoseklus procesas, prasidedantis ankstyvojoje vaikystėje ir besitęsiantis visą gyvenimą. Juk vaikystėje išugdytos, išsiugdytos nuostatos gamtos atžvilgiu išliks visam gyvenimui. Meilė gamtai išugdoma per pažinimą ir asmeninę patirtį, potyrius. Jau nuo pat pirmųjų dienų vaikas tyrinėja jį supantį pasaulį. Tačiau neužtenka vien tik išvesti vaikus į lauką pasivaikščioti ir tiesiog pasigrožėti gamta. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai yra ypač smalsūs, todėl organizuojant ugdomąjį procesą turime sudaryti vaikams sąlygas tyrinėti, išbandyti naujus, jiems nežinomus dalykus, stebėti, eksperimentuoti su aplinkoje esančiais daiktais. Ieškodami ypatingos aplinkos, kur vaikai galėtų visapusiškai atsiskleisti, dažnai neįvertiname, jog šalia mūsų yra pats didžiausias jo šaltinis – GAMTA.
Gamta – tai natūrali aplinka, kurioje galima sužadinti vaikų smalsumą ir susidomėjimą, įtraukti į įvairias veiklas: stebėjimą, tyrimą, eksperimentavimą. Ilgalaikis gamtamokslinis projektas ,,Mažojo gamtininko kelionė“ (tyrinėju-atrandu-pritaikau) buvo nukreiptas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų:
• aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, savivokos, savigarbos pasiekimų sričių gebėjimų ugdymą;
• skatinimą vaikus ieškoti informacijos ir tyrinėti aplinką pojūčiais (klausa, rega, uosle, lytėjimu, ragavimu), mąstymu, vaizduote;
• galimybę naudoti įvairius būdus pasauliui pažinti ir tyrinėti – stebėjimą, bandymą, modeliavimą ir kt.
   Gamtosauginis ugdymas vyko per praktinę veiklą, atsižvelgiant į vaikų amžių: pradedant nuo natūralaus domėjimosi gamta, suteikiant malonių išgyvenimų joje, o taip pat sudarant sąlygas stebėti įvairius gamtos reiškinius. Visiems kartu tyrinėjant, eksperimentuojant buvo kuriamas komandinio, projektinio darbo modelis, formuojami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Atlikus pastebėjimus vaikai buvo skatinami lyginti, diskutuoti, kelti hipotezes, sutikti ar nesutikti su draugo nuomone ir kt.
  Kiekvieną mėnesį vaikams  buvo pristatoma  kaskart vis skirtinga tema ir ji gvildenama visą mėnesį. Projekto idėjai realizuoti buvo bendradarbiaujama ir su vaikų tėvais (globėjais / rūpintojais) bei kitais progimnazijos bendruomenės nariais. Progimnazijos tinklapyje www.girzado-progimnazija.lt įstaigos bendruomenė buvo informuojama  apie vykdomas projekto veiklas.
  Atliekant projekto veiklas pedagogai siekė, kad mažiesiems ugdytiniams praktinės - tiriamosios veiklos būtų įdomios, skatinančios patiems įžvelgti ir atrasti nauja ir nežinoma. Vaikų dalyvavimas projekte įtakojo įvairių kompetencijų plėtotę, nes buvo keliami probleminiai klausimai, skatinantys kalbėti, pasakoti, komunikuoti tarpusavyje, stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti, priimti sprendimus... 
 Džiaugiamės ir tikime, kad ilgalaikis projektas „Mažojo gamtininko kelionė“ padovanojo begalę nuostabių įspūdžių mūsų mažiesiems, kurie turėjo galimybę priartėti prie gamtos ir su ja susidraugauti, o įgytos naujos žinios bei gebėjimai bus sėkmingai pritaikyti ateityje. Juk mažųjų gamtos tyrinėtojų ir toliau dar laukia labai daug įdomių ir aktyvių veiklų gamtoje, eksperimentų, tyrinėjimų, kurių metu jie patirs daug smagių ir džiaugsmingų akimirkų, naujų atradimų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Žukauskaitė

Įvairių veiklų vaizdo įrašai:
„Žemė - mūsų namai“ I dalis;
„Žemė - mūsų namai“ II dalis;
„Žemė - mūsų namai“ III dalis;
„Sėklų karalystėje“;
„Pievoj tarp žiedų“;
„Gyvūnijos ir augalijos pasaulyje“;
„Lašelio Mykolo istorija“;
„Vieno lašelio istorija“;
Dūzgia pievoj vabalai“ I dalis;
„Dūzgia pievoj vabalai“ II dalis;
„Pasitikus vasarą“;
„ Ką Žemė išaugina?¨ I dalis;
„Ką Žemė išaugina?“ II dalis;
„Ką Žemė išaugina“ III dalis;
„Vanduo - gyvybės šaltinis“ ;
„Gamtos dovanos. Daržovių ir vaisių  kraitelė“ (nuoroda į receptų knygą):
https://issuu.com/vilijakud/docs/kod?fbclid=IwAR1s_mNEuy-TwvnT4j0TBbAmiovV1nDF_oA9wfbZkjeNaKdA0M_BcdHcQ7Mhttps://youtu.be/qvkfTM9hyfw

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos