Padėkime mums padėti Jūsų vaikams

      Balandžio 25 d. atvirame jaunimo centre “Mazgas” rajono pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, mokyklų administracijų atstovai rinkosi į pirmųjų TŪM įtraukiojo ugdymo mokymų „Mokinių individualių ir specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimas/atpažinimas ir atliepimas“ antrąją mokymų dieną. Šį kartą savo žiniomis su auditorija dalinosi psichologė - psichoterapeutė Jolanta Karvelienė. Lektorė dalinosi ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir turima savo asmenine praktika, dirbant su SUP turinčiais mokiniais ir jų tėvais. Dienos eigoje buvo apžvelgtos ir aptartos šios temos: bendravimas ir santykio kūrimas; suaugusių ir vaikų emocinis saugumas; pykčio ir agresijos valdymas, nusiraminimo technikų taikymas ugdymo procese.
      Lektorės pateikti pavyzdžiai, pastebėjimai, užduoti klausimai kiekvieną paskaitos klausytoją perkėlė į atstovaujamą ugdymo įstaigą ir padėjo atrasti atsakymus į vieną ar kitą sudėtingą situaciją. Visi kartu, vedami lektorės, susirinkę mokytojai aiškinosi, kokiomis pagrindinėmis savybėmis turi pasižymėti šiuolaikinis pedagogas. Kyla klausimas, kokios šios savybės? Taigi atsakome, jog šiandien pedagogai turi būti pasiekiami, geri stebėtojai ir klausytojai, kantrūs, jautrūs, pagarbūs, lankstūs, turintys žinių ir jas pritaikantys, besidomintys kitais. Turint šias savybes bus lengviau pastebėti, išgirsti ir priimti vaiką tokį, koks jis yra, nesistengiant jo pakeisti iš esmės, o palengvinti jo kelią ugdymo(si) procese. Dažną specialistą, pedagogą neramina pirminiai pokalbiai su mokinių tėvais, kurių metu tenka pristatyti stebimas nepatogias situacijas, o gal net įžvelgiamą sutrikimą. Šioje vietoje svarbiausia iš visų šalia vaiko esančių, su vaiku dirbančių pedagogų surinkti visą informaciją ir konstruktyviai ją pateikti tėvams pokalbio metu. Na, o kalbantis su mokinių tėvais korektiškai paprašyti „Padėkite man padėti Jūsų vaikui“.
      Laikas kartu su Jolanta Karveliene mokantis, o gal kalbantis apie įtraukųjį ugdymą, šio proceso sėkmes ir iššūkius, tikime, visiems buvo naudingas ir prasmingas. Lauksime trečiosios mokymų dienos, naujų žinių ir patyrimų.

Autorius:
Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė

Nuotraukos:
Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos