Svarbiausia nebijoti priimti kitokį

  Įtraukusis ugdymas – svarbi sąvoka, be kurios neįsivaizduojamas šių dienų ugdymo kontekstas. Įtraukiojo ugdymo esmė - užtikrinti visų vaikų teisę nebūti diskriminuojamiems dėl su negalia susijusių socialinių, emocinių, kalbinių ar kitų individualių poreikių. Taip visiems besimokantiesiems suteikiant lygias ugdymosi galimybes.
Užtikrinti efektyvų, kokybišką, sklandų įtraukųjį ugdymą – dinamiškas ir sudėtingas procesas, apimantis kompetencijų kėlimą ir, svarbiausia, nuostatų keitimą.  
     Džiugu, kad apie įtraukųjį ugdymą pradedama kalbėti platesniame kontekste – peržengiant mokyklos ribas. 2024 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų Kolonų salėje vyko gerosios praktikos pasidalijimui skirtas renginys „Įtraukusis ugdymas ne mokyklos erdvėse“. Renginio metu apie savo vykdomą veiklą įtraukiant įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius pristatė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus edukacinių projektų kuratorė Rima Povilionytė, Nacionalinio saugomų teritorijų lankytojų centro edukatorius Vitalij Gulbickij. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil renginio dalyviams pristatė žmonių su nematoma negalia skiriamąjį ženklą - saulėgrąžų juostelę. Remiantis Kristina, saulėgrąžos juostelė yra nematomos negalios išskirtinis ženklas, atsiradęs Didžiojoje Britanijoje 2016 metais tam, kad būtų lengviau padėti žmonėms, kuriems gali prireikti pagalbos. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus ergoterapeutas Evaldas Melceris pristatė pagrindinius principus, galinčius padėti ugdymo įstaigoje sukurti sensoriškai draugišką aplinką skirtingų poreikių turintiems mokiniams. Viena pagrindinių Evaldo minčių, apibendrinusių pranešimą, buvo ta, jog teisingai sukūrus aplinką, tinkančią SUP turinčiam vaikui, ši puikiausiai tiks ir bus priimtina visiems.
    Renginio pabaigoje skambėję Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytojų ir Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktoriaus pranešimai sudėjo pagrindinius įtraukiojo ugdymo sėkmę lemiančius akcentus, kurių svarbiausias – nebijoti priimti kitokį.
                                     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė

Autorius:
Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė

Nuotraukos:
Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos