Klevo lapų tyrimas

  • Paskelbta: 2024-01-28
  • Kategorija: STEAM
    Gamtos mokslai tiria gamtą, joje vykstančius procesus. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami laikantis tam tikros veiksmų sekos: išsikeliamas tyrimo tikslas, ieškoma informacijos, formuluojama hipotezė, ji tikrinama bandymais ar stebėjimais, renkami duomenys, analizuojami gauti rezultatai, formuluojama išvada, atliktas tyrimas pristatomas.
    Remiantis gamtamokslinio tyrimo atlikimo etapais 5a, 5b ir 5c klasių mokiniai gamtos pamokose atliko ,,Klevo lapų tyrimą“. Yra žinoma, kad skirtingų medžių lapų forma, ilgis, plotis, masė nevienodi. O ar to paties medžio lapai vienodi? Ar to paties klevo lapų ilgis yra vienodas? Atlikto tyrimo tikslas ir buvo palyginti klevo lapų ilgį medžio šiaurinėje ir pietinėje pusėse. Išsiaiškinome, kad ant medžių šakų, kurios gauna daugiau saulės šviesos, lapai užauga didesni nei ant kitų šakų. Lapo dydis priklauso ir nuo to, kur medis auga: mieste, miške ar vienišas pievoje. Viena iš tyrimo hipotezių yra tokia: ,,Šiaurinėje medžio pusėje augantys lapai bus trumpesni nei pietinėje“. Kad patvirtintų hipotezes, mokiniai atliko bandymus, liniuote matavo klevo lapų ilgius. Gautus tyrimo rezultatus surašė į lentelę ir pavaizdavo grafiškai – nubraižė stulpelinę diagramą. Remiantis rezultatais užrašė išvadas. Viena iš jų buvo tokia: ,,Šiaurinėje klevo pusėje augantys lapai būna trumpesni nei pietinėje“. Tyrimo rezultatus mokiniai pristatė bendraklasiams.
      Patyriminis mokymasis sudaro sąlygas mokiniams atrasti ir suprasti gamtos dėsnius, mokslas įtraukia ir sudomina. 

Autorius:
Gražina Ruginienė

Nuotraukos:
Gražina Ruginienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos