Didžiuojamės progimnazijos darbuotojais

  • Paskelbė : Lina Bartkevičienė
  • Paskelbta: 2022-06-28
  • Kategorija: Didžiuojamės
2021 - 2022 m. m. aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgijo 5 progimnazijos darbuotojai: 4 mokytojai ir 1 pagalbos mokiniui specialistas.   
  • Matematikos mokytoja Daiva Genevičienė įgijo matematikos mokytojo ekperto kategoriją
  • Matematikos mokytoja Lina Kačiulienė įgijo  matematikos mokytojo metodininko kategoriją
  • Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Kudrevičiūtė įgijo  ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kategoriją
  • Fizinio ugdymo mokytoja Gabrielė Vaičekauskaitė įgijo  vyresniojo fizinio ugdymo  mokytojo kategoriją
  • Socialinė pedagogė Audronė Bilydienė įgijo vyresniojo socialinio pedagogo kategoriją
 
Progimnazija didžiuojasi darbuotojais, kurie siekia profesinio tobulėjimo.
Nepamirškite padėkoti autoriui