Prevencija

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos

1.

Miglė Balčiūnaitė-Kazanavičienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Lina Sasevičienė Sekretorė, bibliotekininkė

3.

Jurgita Džekčiorienė

Narė, specialioji pedagogė

4.

Aida Rakauskienė Narė, psichologė

5.

Audronė Bilydienė

Narė, socialinė pedagogė

6.

Kristina Brazauskienė

Narė, psichologė

7.

Erika Kriščiūnienė

Narė, logopedė

8.

Jūratė Grinkevičienė

Narė, logopedė

9. Lina Zaveckienė Narė, socialinė pedagogė
10. Monika Lukienė Narė, specialioji pedagogė
11. Rasa Mackevičienė Narė, pradinių klasių mokytoja
12. Violeta Krikčiūnienė Narė, geografijos mokytoja
Atnaujinta: 2022-07-06