Spausdinti
susirinkimas
Gerb. Mokytojai ir Tėvų komiteto nariai, kviečiu Jus kovo 7 d. 17.30 val. į Mokytojų tarybos ir Tėvų komiteto narių
susirinkimą, kuriame aptarsime 2018 metų progimnazijos
tarybos veiklą ir kitus aktualius klausimus.
Susirinkimas vyks Paukštininkų g. 5, aktų salėje.Laukiame atvykstant.
Jolita Morkūnaitė 
Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktorė