Spausdinti

 

Mokytojų tarybą sudaro: direktorius, pavaduotojai ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, mokytojų padėjėjai, švietimo pagalbą teikiantys specialstai, bibliotekininkai.

Tarybos sudėtis (pagal abėcėlę)

A

Aleknavičiūtė Jolita

Pradinių klasių mokytoja metodininkė   

Aleksandravičiūtė Monika

Specialioji pedagogė   

Alionienė Lina

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja  

Ambrizienė Jadvyga Mokytojo padėjėja
 

B

 

Babenskienė Lina

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja   

Bagdzevičienė Irena

Istorijos vyresnioji mokytoja   

Balčiūnaitė Kazanavičienė Miglė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   

Balčiūnienė Regina

Pradinių klasių mokytoja metodininkė   

Banionienė Inga

Kūno kultūros mokytoja, klasės vadovė   

Bartkevičienė Lina

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija   

Bandzevičienė Edita Mokytojo padėjėja

Bilydienė Audronė

Socialinė pedagogė, klasės vadovė   

Brazauskienė Kristina Psichologė
 
 

C Č

 

Cibulskienė Vitalija

Etikos vyresnioji mokytoja   

Čepulienė Rima

Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė   

Černiauskienė Aušra

Pradinių klasių mokytoja metodininkė   

Černiauskienė Rasutė

Tikybos vyresnioji mokytoja   

Čiurinskienė Ona Mokytojo padėjėja
 

D

 

Derškutė Daiva

Pradinių klasių mokytoja metodininkė   

Drumstienė Virginija Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojo padėjėja

Dumbliauskienė Rūta

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja   

Dzeventlauskienė Kristina Rūta Neformaliojo ugdymo mokytoja

Džekčiorienė Jurgita

Vyresnioji specialioji pedagogė   

 

G

 

Genevičienė Daiva

Matematikos mokytoja metodininkė, klasės vadovė   

Genevičienė Zita

Pradinių klasių mokytoja metodininkė   

Gervickaitė Kamilė Mokytojo padėjėja
Gervickienė  Regina  Mokytojo padėjėja

Grinkevičienė Jūratė

Logopedė metodininkė  

Gudeliauskienė Olga

Judesio korekcijos mokytoja   

Gudonienė Birutė

Matematikos mokytoja metodininkė

Gurskaitė Jolanta Mokytojo padėjėja
 

I J

Ignatavičienė Janina

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Ignotienė Aldutė Mokytojo padėjėja
Ivankova Inga Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojo padėjėja

Jagminienė Hanė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė   

Jakaitė Truskauskienė Jurgita

Meninio ugdymo mokytoja priešmokyklinio ugdymo grupėse

Jankauskas Romas

Neformaliojo ugdymo mokytojas metodininkas   

Jankauskienė Leonora

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja   

Jočiūnienė Jurgita

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja   

Joneliūnė Jūratė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, klasės vadovė   

Junevičienė Zofija

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja   

 

K

Kačiulienė Lina

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja, matematikos mokytoja   

Kandratavičius Gintautas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas   

Kapcevičiūtė Jūratė

Dailės mokytoja metodininkė   

Kasperavičienė Lina

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, klasės vadovė   

Klanienė Jolita

Matematikos vyresnioji mokytoja, klasės vadovė   

Klimašauskienė Rita Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojo padėjėja

Kolupailienė Zita

 Pradinių klasių vyresnioji mokytoja   

Krikščiūnienė Violeta

Geografijos vyresnioji mokytoja   

Kriščiūnas Česlovas

 Muzikos mokytojas metodininkas   

Kriščiūnienė Erika

Logopedė metodininkė    

Kriugžda Romaldas

Technologijų vyresnysis mokytojas   

Krutkevičienė Janina

 Biologijos mokytoja metodininkė, klasės vadovė   

Kudrevičienė Aušra

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija   

Kudrevičiūtė Vilija Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
 

L M N

 

Laurušonienė Irena

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė   

Lelešienė Lina

 Anglų kalbos mokytoja metodininkė, klasės vadovė   

Lenkauskienė Liuda Gražina

Anglų kalbos mokytoja metodininkė   

Levulis Rimantas Neformaliojo ugdymo mokytojas

Mackevičienė Rasa

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja   

Mačiulienė Marijona

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja   

Matačiūnienė  Daiva Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Medvedevienė Rita

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, klasės vadovė   

Milaševičiūtė Salomėja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, klasės vadovė   

Morkūnaitė Jolita

Direktorė, II vadybinė kategorija   

Možeikienė Vilija

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja   

Nasevičienė Daiva

Tikybos vyresnioji mokytoja   

Navickienė Nijolė

 Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja   

Noreika Antanas

 Pradinių klasių mokytojas metodininkas   

 

P R

Patlapienė Vidutė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė   

Paulauskienė Asta

Pradinių klasių mokytoja metodininkė   

Prokarenkienė Violeta

Istorijos mokytoja metodininkė, klasės vadovė   

Putnikienė Kristina Bibliotekininkė

Radkevičienė Jolanta

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja, klasės vadovė  

Rainienė Margarita

Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja   

Rakauskienė Aida

Psichologė, IV kategorija   

Ražanaitė Judita Mokytojo padėjėja
Rimkuvienė Rasa Bibliotekininkė

Ruginienė Gražina

Chemijos mokytoja metodininkė  

 

S Š

Saikauskienė Rima Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja
Sasevičienė Lina Bibliotekininkė

Sausaitienė Renata

Pradinių klasių mokytoja metodininkė   

Stalerūnas Arvydas

Technologijų vyresnysis mokytojas, klasės vadovas  

Statkutė Loreta

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja   

Šadurskas Rojus

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams,   technologijų mokytojas

Šadurskienė Nijolė Mokytojo padėjėja

Šatrauskienė Nijolė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė   

Šeškevičienė Jūratė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Šiaulienė Danguolė

Ikimokyklinio ugdymo grupės vyresnioji auklėtoja  

Šimienė Jūratė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė    

Šiugždaitė Rita Mokytojo padėjėja
 

U V

Urmilevičius Romualdas

Neformaliojo ugdymo mokytojas   

Vaitelienė Ilona

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, klasės vadovė   

Valkavičienė Gitana

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja   

Vilimienė Rasa

Technologijų mokytoja metodininkė, klasės vadovė    

Visockas Žilvinas Mokytojo padėjėjas
 

Z Ž

 

Zabelskas Vincas

Geografijos mokytojas ekspertas   

Zabelskienė Birutė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, klasės vadovė   

Zaksienė Rasa

Muzikos vyresnioji mokytoja   

Zaveckienė Lina

Vyresnioji socialinė pedagogė   

Zinevičiūtė Jurgita Mokytojo padėjėja

Žičkienė Danutė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja   

Žukauskaitė Rita Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Žukauskienė Skaidrutė

Fizikos vyresnioji mokytoja, klasės vadovė