Spausdinti

2019 M.  METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkė – Jolita Aleknavičiūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Nariai:

  1. Jurgita Džekčiorienė, vyresnioji specialioji pedagogė;
  2. Daiva Genevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;
  3. Jūratė Joneliūnė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė:
  4. Lina Kasperavičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  5. Violeta Krikščiūnienė, geografijos vyresnioji mokytoja;
  6. Rita Medvedevienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  7. Vilija Možeikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  8. Danguolė Šiaulienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
  9. Rasa Vilimienė, technologijų mokytoja metodininkė.

Metodinės grupės                                                Pirmininkas

Gamtos ir socialinių mokslų

Violeta Krikščiūnienė

Klasių vadovų

Jūratė Joneliūnė

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo

Rita Medvedevienė

Matematikos ir informacinių technologijų       

Daiva Genevičienė

Menų, technologijų ir kūno kultūros

Rasa Vilimienė

Pedagoginės psichologinės pagalbos

Jurgita Džekčiorienė

Pradinio ugdymo

Renata Sausaitienė

Priešmokyklinio ugdymo 

Danguolė Šiaulienė

Užsienio kalbų

Lina  Kasperavičienė