Spausdinti

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ (Patvirtinta direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1 - 158)

Skaidrutė Žukauskienė, fizikos mokytoja, grupės vadovė;

Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jurgita Jočiūnienė, anglų kalbos mokytoja;

Ilona Vaitelienė, anglų kalbos mokytoja;

Kristina Brazauskienė, psichologė

Aida Rakauskienė, psichologė

Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, koordinuojanti veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės darbą.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Loreta Meilutienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, komisijos pirmininkė;

Monika Aleksandravičiūtė, specialioji pedagogė;

Jovita Baubonienė, anglų kalbos mokytoja;

Audronė Bilydienė, socialinė pedagogė;

Kristina Brazauskienė, psichologė;

Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė;

Jūratė Grinkevičienė, logopedę;

Daiva Genevičienė, matematikos mokytoja;

Janina Ignatavičienė, pradinių klasių mokytoja;

Erika Kriščiūnienė, logopedė;

Aida Rakauskienė, psichologė;

Ilona Vaitelienė, anglų kalbos mokytoja;

Lina Zaveckienė, socialinė pedagogė;

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos sudėtis:

Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; komisijos pirmininkė;

Virginija Batutienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Rita Medvedevienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;

Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;

Gražina Ruginienė, chemijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;

Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė;

Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos atstovė.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA (Patvirtinta direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V1 -118)

Rojus Šadurskas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams, komisijos pirmininkas;

Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;

Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;

Virginija Miškauskienė, buhalterė, narė;

Lina Sasevičienė, bibliotekininkė, komisijos sekretorė

 

TURTO NURAŠYMO, LIKVIDAVIMO IR INVENTORIZACIJOS KOMISIJA (Patvirtinta direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V1 - 217)

Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Kristina Putnikienė, bibliotekininkė;

Virginija Miškauskienė, buhalterė;

Arūnas Bilyda, vairuotojas, ūkvedys.