Pamokų tvarkaraštis


4e-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Lietuvių kalba  Matematika Anglų kalba Lietuvių kalba Tekstinių ir probleminių užd.sprend.
2Matematika Lietuvių kalbaMatematika Matematika Lietuvių kalba
3 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4Anglų kalba Kūno kultūra Muzika Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
5  Muzika Kūno kultūra   Kūno kultūra
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai