Pamokų tvarkaraštis


4d-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Lietuvių kalba Kūno kultūraMatematika Matematika Matematika
2 Matematika Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas Muzika Muzika
4 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
5 Anglų kalba Klasės susirinkimas Kūno kultūra Anglų kalba Dailė ir technologijos
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai