Pamokų tvarkaraštis


4c-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Kūno kultūra Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2Matematika Dorinis ugdymasMatematika Matematika Matematika
3 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
4Anglų kalba Matematika Kūno kultūra Anglų kalba Dailė ir technologijos
5 Muzika Muzika Kūno kultūra Klasės susirinkimas Dailė ir technologijos
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai