Pamokų tvarkaraštis


4a-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2Matematika Matematika Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra
3 Lietuvių kalba Kūno kultūra Anglų kalba Kūno kultūra Matematika
4 Pasaulio pažinimas Anglų kalba Matematika Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
5Klasės susirinkimas Muzika Pasaulio pažinimas Muzika Dailė ir technologijos
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai