Pamokų tvarkaraštis


3f-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Lietuvių kalba MatematikaLietuvių kalba Lietuvių kalba Dorinis ugdymas
2Matematika Anglų kalba Matematika Matematika Matematika
3 Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Lietuvių kalba Kūno kutūra
4 Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Muzika Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
5 Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Anglų kalbaKlasės susirinkimas Muzika
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai