Pamokų tvarkaraštis


3d-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Kūno kultūra Anglų kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalb
2 Kūno kultūra Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Lietuvių kalba Dorinis ugdymas
3 Matematika Matematika Lietuvių kalba Matematika Matematika
4 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Kūno kultūra
5 Muzika Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Muzika Klasės susirinkimas
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai