Pamokų tvarkaraštis


3c-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Lietuvių kalba Matematika Matematika Matematika Matematika
2Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Pasaulio pažinimas
3 Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Kūno kultūra Dailė ir technologijos Muzika
4 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra
5Klasės susirinkimas Muzika Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Kūno kultūra
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai