Pamokų tvarkaraštis


3b-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika
2 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra Muzika Lietuvių kalba
3 Pasaulio pažinimas Matematika Lietuvių kalba Kūno kultūra Dailė ir technologijos
4 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūraDaiė ir technologijos
5Anglų kalba Muzika Pasaulio pažinimas Matematika Klasės susirinkimas
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai