Pamokų tvarkaraštis


3a-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Lietuvių Kalba Matematika
2Anglų kaba Matematika Lietuvių kalba Matematika Dailė ir technologijos
3 Matematika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 Pasaulio pažinimas Dorinis ugdymas Kūno kutūra Anglų kalba Dailė ir technologijos
5 Kūno kutūra Muzika Muzika Kūno kultūra 
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai