Pamokų tvarkaraštis


2e-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba
2Dorinis ugdymas Matematika Matematika Matematika Matematika
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas
4 Matematika Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
5Muzika Kūno kultūra Muzika Kūno kultūra Klasės susirinkimas
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai