Pamokų tvarkaraštis


2d-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2Dorinis ugdymas Anglų kalba Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba
3Matematika Matematika Dailė ir technologijos Muzika Matematika
4 Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Kūno kultūra
5 Lietuvių kalba Kūno kultūra Dailė ir technologijos Klasės susirinkimas  
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai