Pamokų tvarkaraštis


2c-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Lietuvių kalba Lietuvių kalba  Lietuvių kalba Matematika Matematika
2Matematika Matematika Matematika  Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dorinis ugdymas Anglų kalba Dailė ir technologijos
4Pasaulio pažinimas Muzika  Lietuvių kalba Kūno kultūra Anglų kalba
5 Kūno kultūra Kūno kultūra Klasės susirinkimas Muzika Dailė ir technologijos
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai