Pamokų tvarkaraštis


2b-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
2 Matematika Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra Lietuvių kalba
3 Kūno kultūra Anglų kalba Dorinis ugdymas Matematika Anglų kalba
4 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
5 Muzika Dailė ir technologijos Kūno kultūros mod. Muzika Klasės susirinkimas
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai