Pamokų tvarkaraštis


2a-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Anglų kaba Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Dorinis ugdymas
2 Lietuvių kalba Muzika Matematika Dailė ir technologijos Matematika
3 Matematika Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 Kūno kultūra Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Matematika Pasaulio pažinimas
5  Kūno kultūra Muzika  Dailė ir technologijos Kūno kultūra
   

 

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai