Pamokų tvarkaraštis


1e-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 Lietuvių kalba Matematika Matematika Matematika Pasaulio pažinimas
3 Matematika Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4Kūno kultūra Muzika Dailė ir technologijos Muzika Dailė ir technologijos
5  Kūno kultūra Klasės susirinkimas Kūno kultūra  
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai