Pamokų tvarkaraštis


1d-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Dorinis ugdymas Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 Matematika Matematika Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Matematika
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 Muzika Kūno kultūra Dailė ir technologijos Kūno kultūra Muzika
5Kūno kultūra Dailė ir technologijos Klasės susirinkimas    
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai