Pamokų tvarkaraštis


1c-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1Lietuvių kalba Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Kūno kultūra

 

2Matematika Matematika Matematika Dorinis ugdymas Lietuvių kalba
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba  Matematika Muzika
4 Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Muzika Lietuvių kalba Dailė ir technoogijos
5  Klasės susirinkimas Dailė ir technoogijos Pasaulio pažinimas  
   

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai