Pamokų tvarkaraštis


1b-klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba  Dorinis ugdymas Lietuvių kalba 
2 Lietuvių kalba  Kūno kultūra Matematika Matematika Dailė ir technologijos
3 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Kūno kultūra Pasaulio pažinimas Muzika
5 Muzika Dailė ir technologijos      

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai